دوره آنلاین خط

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رزین

9,880,000 تومان

دوره آنلاین طراحی و نقاشی

10,880,000 تومان

دوره آنلاین کالیگرافی جامع

12,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشی رنگ و روغن

5,680,000 تومان

دوره آنلاین سیاه قلم

7,880,000 تومان

دوره آنلاین ویترای

9,880,000 تومان

دوره آنلاین چاپ باتیک

4,680,000 تومان

دوره آنلاین تصویربرداری

12,880,000 تومان

دوره آنلاین عکاسی جامع

12,680,000 تومان

دوره آنلاین کاشی شکسته

12,880,000 تومان

دوره آنلاین میکس مدیا

9,880,000 تومان

دوره آنلاین مینیاتور

16,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشیخط

12,880,000 تومان

دوره آنلاین پاپیه ماشه

8,880,000 تومان

دوره آنلاین پتینه و رنگ

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رنگ و لعاب

8,880,000 تومان

دوره آنلاین تصویرسازی

14,880,000 تومان

دوره آنلاین خط

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رزین

9,880,000 تومان

دوره آنلاین طراحی و نقاشی

10,880,000 تومان

دوره آنلاین کالیگرافی جامع

12,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشی رنگ و روغن

5,680,000 تومان

دوره آنلاین سیاه قلم

7,880,000 تومان

دوره آنلاین ویترای

9,880,000 تومان

دوره آنلاین چاپ باتیک

4,680,000 تومان

دوره آنلاین تصویربرداری

12,880,000 تومان

دوره آنلاین عکاسی جامع

12,680,000 تومان

دوره آنلاین کاشی شکسته

12,880,000 تومان

دوره آنلاین میکس مدیا

9,880,000 تومان

دوره آنلاین مینیاتور

16,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشیخط

12,880,000 تومان

دوره آنلاین پاپیه ماشه

8,880,000 تومان

دوره آنلاین پتینه و رنگ

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رنگ و لعاب

8,880,000 تومان

دوره آنلاین تصویرسازی

14,880,000 تومان

دوره آنلاین خط

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رزین

9,880,000 تومان

دوره آنلاین طراحی و نقاشی

10,880,000 تومان

دوره آنلاین کالیگرافی جامع

12,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشی رنگ و روغن

5,680,000 تومان

دوره آنلاین سیاه قلم

7,880,000 تومان

دوره آنلاین ویترای

9,880,000 تومان

دوره آنلاین چاپ باتیک

4,680,000 تومان

دوره آنلاین تصویربرداری

12,880,000 تومان

دوره آنلاین عکاسی جامع

12,680,000 تومان

دوره آنلاین کاشی شکسته

12,880,000 تومان

دوره آنلاین میکس مدیا

9,880,000 تومان

دوره آنلاین مینیاتور

16,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشیخط

12,880,000 تومان

دوره آنلاین پاپیه ماشه

8,880,000 تومان

دوره آنلاین پتینه و رنگ

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رنگ و لعاب

8,880,000 تومان

دوره آنلاین تصویرسازی

14,880,000 تومان

دوره آنلاین خط

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رزین

9,880,000 تومان

دوره آنلاین طراحی و نقاشی

10,880,000 تومان

دوره آنلاین کالیگرافی جامع

12,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشی رنگ و روغن

5,680,000 تومان

دوره آنلاین سیاه قلم

7,880,000 تومان

دوره آنلاین ویترای

9,880,000 تومان

دوره آنلاین چاپ باتیک

4,680,000 تومان

دوره آنلاین تصویربرداری

12,880,000 تومان

دوره آنلاین عکاسی جامع

12,680,000 تومان

دوره آنلاین کاشی شکسته

12,880,000 تومان

دوره آنلاین میکس مدیا

9,880,000 تومان

دوره آنلاین مینیاتور

16,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشیخط

12,880,000 تومان

دوره آنلاین پاپیه ماشه

8,880,000 تومان

دوره آنلاین پتینه و رنگ

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رنگ و لعاب

8,880,000 تومان

دوره آنلاین تصویرسازی

14,880,000 تومان

مدارک معتبر و قابل ترجمه

اساتید مجرب ترین اساتید هر دوره

نحوه برگزاری کلاس ها هم به صورت حضوری و هم آنلاین

آموزش ویژه بازار کار

پشتیبانی کلاس ها همه جانبه

شرایط پرداخت امکان پرداخت به صورت اقساط

دوره حضوری جواهرسازی

18,480,000 تومان

دوره حضوری مجسمه سازی و قالب گیری

10,480,000 تومان

دوره حضوری سیاه قلم

5,600,000 تومان

دوره حضوری طراحی و نقاشی

5,680,000 تومان

دوره حضوری میکس مدیا

5,880,000 تومان

دوره حضوری نقاشی رنگ و روغن

5,680,000 تومان

دوره حضوری طراحی لباس

12,680,000 تومان

دوره حضوری منبت و چوب

11,480,000 تومان

دوره حضوری پتینه و رنگ

4,680,000 تومان

دوره حضوری سفالگری و رنگ و لعاب

10,480,000 تومان

دوره آنلاین خط

8,880,000 تومان

دوره آنلاین رزین

9,880,000 تومان

دوره آنلاین طراحی و نقاشی

10,880,000 تومان

دوره آنلاین کالیگرافی جامع

12,880,000 تومان

دوره آنلاین نقاشی رنگ و روغن

5,680,000 تومان

دوره آنلاین سیاه قلم

7,880,000 تومان

دوره آنلاین ویترای

9,880,000 تومان

دوره آنلاین چاپ باتیک

4,680,000 تومان

دوره آنلاین تصویربرداری

12,880,000 تومان

دوره آنلاین عکاسی جامع

12,680,000 تومان

دوره حضوری طراحی لباس

12,680,000 تومان

دوره حضوری طراحی کیف و کفش

6,680,000 تومان

دوره حضوری مارولوس

5,680,000 تومان

دوره حضوری کلو تری دی

5,580,000 تومان

دوره حضوری جمینی

5,680,000 تومان

دوره آنلاین کلو تری دی

5,580,000 تومان

دوره طراحی و نقاشی روی پارچه

9,680,000 تومان

دوره طراحی لباس مردانه

18,880,000 تومان

دوره حضوری الگو

16,680,000 تومان

دوره مولاژ

12,680,000 تومان

دوره حضوری ماتریکس

7,680,000 تومان

دوره حضوری فتوشاپ

3,680,000 تومان

دوره حضوری موشن گرافیک

6,680,000 تومان

دوره حضوری ایلاستریتور

3,680,000 تومان

دوره حضوری پریمیر

6,680,000 تومان

دوره حضوری افترافکت

9,580,000 تومان

دوره حضوری نقاشی دیجیتال

6,680,000 تومان

دوره حضوری ICDL

3,680,000 تومان

دوره حضوری زیبراش

6,680,000 تومان

دوره حضوری تری دی مکس

7,680,000 تومان

دوره حضوری گوهر تراشی

5,680,000 تومان

دوره حضوری جواهرسازی

18,480,000 تومان

دوره حضوری طراحی جواهر دستی

6,680,000 تومان

دوره حضوری ماتریکس

7,680,000 تومان

دوره راینوگلد

7,880,000 تومان

دوره اسکرچ جونیور

3,680,000 تومان

دوره اسکرچ جونیور آنلاین

3,680,000 تومان

دوره های حضوری برنامه نویسی اسکرچ

دوره اسکرچ آنلاین

5,680,000 تومان

دوره های حضوری برنامه نویسی اسکرچ

دوره اسکرچ حضوری

5,680,000 تومان

دوره حضوری نقاشی کودکان

4,680,000 تومان

دوره حضوری نقاشی نوجوانان

4,680,000 تومان

دوره حضوری رباتیک کودکان

5,680,000 تومان

دوره حضوری سفالگری نوجوانان

4,680,000 تومان

دوره حضوری ویولن به کودکان

3,880,000 تومان

دوره حضوری ارگ به کودکان

3,880,000 تومان

مدارک معتبر و قابل ترجمه
نحوه برگزاری کلاس ها هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین
پشتیبانی کلاس ها همه جانبه
اساتید مجرب ترین اساتید هر دوره
آموزش ویژه بازار کار
شرایط پرداخت امکان پرداخت به صورت اقساط
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
مدارک معتبر و قابل ترجمه
نحوه برگزاری کلاس ها هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین
پشتیبانی کلاس ها همه جانبه
اساتید مجرب ترین اساتید هر دوره
آموزش ویژه بازار کار
شرایط پرداخت امکان پرداخت به صورت اقساط

هنرهای تجسمی

طراحی لباس و استایلینگ

نرم افزاری

جواهرسازی و طراحی جواهر

عکاسی و فیلمبرداری

کودکان و نوجوانان

دکوراسیون و طراحی داخلی

در مرکز آموزش های هنر - تصویرگران پویااندیش ، رویاهای شما به واقعیت تبدیل می شود .

هنرهای تجسمی

طراحی لباس و استایلینگ

نرم افزاری

جواهرسازی و طراحی جواهر

عکاسی و فیلمبرداری

دکوراسیون و طراحی داخلی

کودکان و نوجوانان