تخفیف!

دوره حضوری عکاسی جامع

12,680,000 تومان

توضیحات

ثبت نام دوره های آموزش عکاسی مقدماتی تا پیشرفته

مدارک پایان دوره معتبر و قابل ترجمه قضایی است .

آموزشگاه تصویرگران پویا اندیش

تلفن ها : ۲۲۵۸۰۵۰۵ – ۰۲۱۲۲۵۸۷۵۸۷