لیست دوره های آموزشی حضوری :

دوره حضوری عکاسی جامع

قیمت اصلی 17,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,580,000 تومان است.

دوره حضوری جواهرسازی

قیمت اصلی 21,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,580,000 تومان است.

دوره حضوری مجسمه سازی و قالب گیری

قیمت اصلی 14,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,480,000 تومان است.

دوره حضوری سیاه قلم

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,580,000 تومان است.

دوره حضوری طراحی و نقاشی

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,580,000 تومان است.

دوره حضوری میکس مدیا

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,580,000 تومان است.

دوره حضوری نقاشی رنگ و روغن

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,580,000 تومان است.

دوره حضوری منبت و چوب

قیمت اصلی 15,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,580,000 تومان است.

دوره حضوری پتینه و رنگ

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری رنگ و لعاب

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری نقش برجسته

قیمت اصلی 7,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,580,000 تومان است.

دوره حضوری تصویرسازی

قیمت اصلی 11,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,580,000 تومان است.

دوره حضوری کالیگرافی جامع

قیمت اصلی 11,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,580,000 تومان است.

دوره حضوری نقاشیخط

قیمت اصلی 11,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,580,000 تومان است.

دوره حضوری کاشی شکسته

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,580,000 تومان است.

دوره حضوری تصویربرداری

قیمت اصلی 13,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,580,000 تومان است.

دوره حضوری رزین

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری مینیاتور

قیمت اصلی 13,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,580,000 تومان است.

دوره حضوری ویترای

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری چاپ باتیک

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری ماتریکس

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری فتوشاپ

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری موشن گرافیک

قیمت اصلی 10,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,580,000 تومان است.

دوره حضوری ایلاستریتور

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری پریمیر

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری افترافکت

قیمت اصلی 11,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,580,000 تومان است.

دوره حضوری نقاشی دیجیتال

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری ICDL

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری زیبراش

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری تری دی مکس

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری اتوکد

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری و آنلاین نورپردازی

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,880,000 تومان است.

دوره حضوری مارولوس

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری جمینی

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره سالیدورکس

قیمت اصلی 10,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,580,000 تومان است.

دوره حضوری ایندیزاین

قیمت اصلی 7,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,580,000 تومان است.

دوره حضوری اسکچاپ + رندر وی ری

قیمت اصلی 12,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,880,000 تومان است.

دوره حضوری دیجیتال مارکتینگ

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری مایا

قیمت اصلی 12,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,580,000 تومان است.

دوره حضوری راینو

قیمت اصلی 10,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری طراحی لباس

قیمت اصلی 16,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,480,000 تومان است.

دوره حضوری طراحی کیف و کفش

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,580,000 تومان است.

دوره حضوری خیاطی

قیمت اصلی 16,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,580,000 تومان است.

دوره حضوری مارولوس

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری کلو تری دی

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری جمینی

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره مولاژ

قیمت اصلی 15,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,580,000 تومان است.

دوره حضوری چاپ باتیک

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری گوهر تراشی

قیمت اصلی 8,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,580,000 تومان است.

دوره حضوری جواهرسازی

قیمت اصلی 21,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,580,000 تومان است.

دوره حضوری طراحی جواهر دستی

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,580,000 تومان است.

دوره حضوری ماتریکس

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره طراحی داخلی جامع

قیمت اصلی 39,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 37,380,000 تومان است.

دوره طراحی داخلی بدون نرم افزار

قیمت اصلی 26,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,580,000 تومان است.

دوره حضوری تری دی مکس

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری اتوکد

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری و آنلاین نورپردازی

قیمت اصلی 8,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,880,000 تومان است.

دوره حضوری طراحی کابینت

قیمت اصلی 12,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,880,000 تومان است.

دوره طراحی نما

قیمت اصلی 14,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,480,000 تومان است.

دوره آنلاین راندو و اسکیس

قیمت اصلی 10,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,880,000 تومان است.

دوره حضوری عکاسی جامع

قیمت اصلی 17,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,580,000 تومان است.

دوره حضوری فتوشاپ

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری پریمیر

قیمت اصلی 9,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,580,000 تومان است.

دوره حضوری تصویربرداری

قیمت اصلی 13,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,580,000 تومان است.

دوره اسکرچ جونیور

قیمت اصلی 4,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,580,000 تومان است.

دوره های حضوری برنامه نویسی اسکرچ
دوره اسکرچ آنلاین

قیمت اصلی 6,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره های حضوری برنامه نویسی اسکرچ
دوره اسکرچ حضوری

قیمت اصلی 6,580,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری مجسمه سازی کودک و نوجوان

قیمت اصلی 7,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,580,000 تومان است.

دوره حضوری نقاشی کودکان

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری نقاشی نوجوانان

قیمت اصلی 5,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری رباتیک کودکان

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری سفالگری نوجوانان

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.

دوره حضوری ویولن به کودکان

قیمت اصلی 5,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,880,000 تومان است.

دوره حضوری ارگ به کودکان

قیمت اصلی 5,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,880,000 تومان است.

دوره حضوری پیانو به کودکان

قیمت اصلی 5,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,880,000 تومان است.

دوره حضوری ارف به کودکان

قیمت اصلی 5,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,880,000 تومان است.

دوره حضوری زبان انگلیسی کودکان

قیمت اصلی 5,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,880,000 تومان است.

سفالگری کودکان

قیمت اصلی 6,880,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,580,000 تومان است.