تخفیف!

دوره حضوری چاپ باتیک

4,680,000 تومان

توضیحات

ثبت نام دوره های آموزش باتیک – نیمه خصوصی

آموزشگاه تصویرگران پویا اندیش

تلفن ها : ۲۲۵۸۰۵۰۵ – ۰۲۱۲۲۵۸۷۵۸۷