تخفیف!

دوره حضوری منبت و چوب

9,680,000 تومان

توضیحات

ثبت نام حضوری دوره پیکره تراشی با چوب

آموزشگاه تصویرگران پویا اندیش

تلفن ها : ۲۲۵۸۰۵۰۵ – ۰۲۱۲۲۵۸۷۵۸۷