تخفیف!

دوره حضوری مینیاتور

9,680,000 تومان

توضیحات

ثبت نام دوره های حضوری مینیاتور

 

نیمه خصوصی .

مدارک پایان دوره معتبر و قابل ترجمه قضایی . 

آموزشگاه تصویرگران پویا اندیش

تلفن ها : ۲۲۵۸۰۵۰۵ – ۰۲۱۲۲۵۸۷۵۸۷