تخفیف!

دوره حضوری تصویربرداری

8,680,000 تومان

توضیحات

ثبت نام دوره های حضوری آموزش تصویربرداری – نیمه خصوصی

آموزشگاه تصویرگران پویا اندیش

تلفن ها : ۲۲۵۸۰۵۰۵ – ۰۲۱۲۲۵۸۷۵۸۷